Uprzejmie informujemy, 
iż uległ zmianie adres e-mail 
Naszej Parafii.

Aktualny to: jan.parafia@gmail.com

Kurs NIKODEM

Więcej…

Festyn Parafialny

KURS NIKODEM - bo masz prawo wiedzieć!

Dla kogo: każdej osoby, bez względu na wiek.
Kiedy: Najbliższa sobota 21 czerwca
Godz. 10.00-14.00
Gdzie: Parafia św. Jana Chrzciciela w Malborku (Stare Miasto 22)
Za ile: Za DARMO
Program: Odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania o sens chrześcijaństwa m.in.
- jak skutecznie komunikować się z Bogiem?
- jak radzić sobie z grzechem?
- czy Jezus żyje...
Daj się zainspirować przez grupę Warszawiaków, którzy specjalnie dla CIEBIE przyjeżdżają.

Męski Pluton Różaca

LIST DO EFEZJAN 6, 10-19

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie.”

Więcej…

Czuwanie Mężczyzn

6 czerwca 2014 r. w kościele św. Jana odbędzie się I Nocne Czuwanie Mężczyzn. modlimy się w intencji rodziny, małżeństw i ojców naszego miasta. Czuwanie odbywa się na bazie formacji Wspólnoty Lew Judy. W tym dniu można dołączyć do Męskiego Plutonu różańcowego.

W programie czuwania m.in.: różaniec, czas na osobistą adorację, Msza św. i konferencja. Czuwanie będzie trwać od 21.00 do 3.00.

Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim

Biskup Jacek Jezierski, 64-letni biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Jan Styrnę, który złożył rezygnację z tego urzędu.

Biskup Jacek Jezierski, mianowany dziś przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim, jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. Lubi poezję, szczególnie twórczość Czesława Miłosza. Dotychczas był biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Ma 64 lata.

[więcej...]

I Malborski turniej o Puchar Proboszczów

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pierwszego Malborskiego turnieju o Puchar Proboszczów.

Więcej…

Rekolekcje Wielkopostne

I Komunia Św. AD 2015

Data: I niedziela maja

Stroje: Obowiązują stroje liturgiczne

Przygotowanie do I Komunii Św. odbywa się w parafii, na katechezie parafialnej.

Uroczyste rozpoczęcie przygotowań – 6 kwietnia o godz. 12.00

Więcej…

Spotkanie Forum Grup Parafialnych Malborka

Dzisiaj o godz. 15.30 odbyło się kolejne spotkanie Forum Grup Parafialnych Malborka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parafii:  MB Nieustającej Pomocy, Miłosierdzia Bożego, św. Urszuli z ks. proboszczem Józefem i ks. Piotrem oraz św. Jana z ks. proboszczem Krzysztofem.

Jednym z efektów prac Forum jest zorganizowana na dzień 26 kwietnia konferencja na temat naprotechnologii  oraz turniej piłkarski (8 V).

Dzień skupienia Akcji Katolickiej – rejon malborski

W sobotę 29 marca w Mątowach w sanktuarium św. Doroty miało miejsce skupienie Akcji Katolickiej rejonu Malborskiego. Skupienie prowadził ks. proboszcz Sławomir Małkowski. W skupieni uczestniczyli też członkowie naszej Akcji Katolickiej.

Czas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Malborskiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przyjmując Parafialny Obraz Nawiedzenia Matki Bożej do swojej rodziny w obecności krewnych, sąsiadów i przyjaciół, czynicie ze swego mieszkania i domu „małą kaplicę”, w której obecny jest Boży Syn Jezus Chrystus wraz ze Swoją Najświętszą Matką Maryją.

Więcej…

Spotkanie prezesów grup parafialnych

W sobotę 22 marca o godz. 16.30 odbyło się spotkanie przewodniczących grup parafialnych na którym omówiono sprawy bieżące oraz program odnowy parafii. Obecni prezesi przedstawili sprawozdanie z działalności swoich grup w parafii.

Spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej

Myśl o powołaniu akcji Katolickiej zrodziła się podczas wizyty kolędowej. 16 lutego na każdej Mszy św. Parafianie wysłuchali świadectw sióstr z Akcji Katolickiej z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Urszuli oraz naszej Parafianki.

17 lutego po wieczornej Mszy św.  odbyło się spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej w naszej Parafii. Na spotkanie przybyło 7 osób. Wszyscy zadeklarowali przynależność do tej grupy. 2 osoby jako członkowie wspomagający a 5 jako członkowie zwyczajni.

Następne spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się 2 marca po wieczornej Mszy św. Zapraszamy na nie wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Parafii.