Uprzejmie informujemy, 
iż uległ zmianie adres e-mail 
Naszej Parafii.

Aktualny to: jan.parafia@gmail.com

Rekolekcje Wielkopostne

I Komunia Św. AD 2015

Data: I niedziela maja

Stroje: Obowiązują stroje liturgiczne

Przygotowanie do I Komunii Św. odbywa się w parafii, na katechezie parafialnej.

Uroczyste rozpoczęcie przygotowań – 6 kwietnia o godz. 12.00

Więcej…

Spotkanie Forum Grup Parafialnych Malborka

Dzisiaj o godz. 15.30 odbyło się kolejne spotkanie Forum Grup Parafialnych Malborka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parafii:  MB Nieustającej Pomocy, Miłosierdzia Bożego, św. Urszuli z ks. proboszczem Józefem i ks. Piotrem oraz św. Jana z ks. proboszczem Krzysztofem.

Jednym z efektów prac Forum jest zorganizowana na dzień 26 kwietnia konferencja na temat naprotechnologii  oraz turniej piłkarski (8 V).

Dzień skupienia Akcji Katolickiej – rejon malborski

W sobotę 29 marca w Mątowach w sanktuarium św. Doroty miało miejsce skupienie Akcji Katolickiej rejonu Malborskiego. Skupienie prowadził ks. proboszcz Sławomir Małkowski. W skupieni uczestniczyli też członkowie naszej Akcji Katolickiej.

Czas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Malborskiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przyjmując Parafialny Obraz Nawiedzenia Matki Bożej do swojej rodziny w obecności krewnych, sąsiadów i przyjaciół, czynicie ze swego mieszkania i domu „małą kaplicę”, w której obecny jest Boży Syn Jezus Chrystus wraz ze Swoją Najświętszą Matką Maryją.

Więcej…

Spotkanie prezesów grup parafialnych

W sobotę 22 marca o godz. 16.30 odbyło się spotkanie przewodniczących grup parafialnych na którym omówiono sprawy bieżące oraz program odnowy parafii. Obecni prezesi przedstawili sprawozdanie z działalności swoich grup w parafii.

Spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej

Myśl o powołaniu akcji Katolickiej zrodziła się podczas wizyty kolędowej. 16 lutego na każdej Mszy św. Parafianie wysłuchali świadectw sióstr z Akcji Katolickiej z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Urszuli oraz naszej Parafianki.

17 lutego po wieczornej Mszy św.  odbyło się spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej w naszej Parafii. Na spotkanie przybyło 7 osób. Wszyscy zadeklarowali przynależność do tej grupy. 2 osoby jako członkowie wspomagający a 5 jako członkowie zwyczajni.

Następne spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się 2 marca po wieczornej Mszy św. Zapraszamy na nie wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Parafii.

Zaproszenie

Akcja Katolicka

Przez cała niedzielę Akcja Katolicka z parafii św. Urszuli i Miłosierdzia Bożego w Malborku będzie o swojej działalności i zachęcać naszych Parafian do przystąpienie do tej grupy parafialnej.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: poniedziałek 17 II godz. 18.30


Żywy Różaniec

Również przez całą niedzielę, po wszystkich Mszach św., w zakrystii naszego kościoła będzie można zapisać się do Różańca.

Kolęda 2014

Poniedziałek 3 II od godz. 16.00

Ul. Mazurów, Pl. Narutowicza  6, ul. Stare Miasto 6,

Wtorek 4 II

Pl. Narutowicza 4, 5, 10

Środa 5 II

Pl. Narutowicza 11, 12

Czwartek 6 II

Pl. Narutowicza 3, 1

Piątek 7 II

Pl. Narutowicza 2, 8, 14

Sobota 8 II – od godz. 9.30

Pl. Narutowicza 9

Zaproszenie

Kolęda 2014

Kolęda 27 I - 1 II 2014 r.

od godziny 16.00:

Poniedziałek 27 I

ul. Szymanowskiego 3, ul. Stare Miasto 5, 8

Wtorek 28 I

ul. Stare Miasto 10, 11, 15

Środa 29 I

ul. Kościuszki,  ul. Stare Miasto 20, ul. Warecka

Czwartek 30 I

ul. Stare Miasto  9, 14, 16

Piątek 31 I

ul. Stare Miasto 18, Pl. Narutowicza 13

od godziny 9.30:

Sobota 1 II

ul. Stare Miasto 7, 17,

 

Kolęda 2014

Kolęda
13-18 stycznia 2014 r.

Poniedziałek 13 I

Ul. Andersa – domki; ul. Andersa 3

Wtorek 14 I

Al. Wojska Polskiego 505 – 514; 516; 518; ul. Grudziądzka 27 B;

Środa 15 I

Ul. Andersa 4; ul. Grudziądzka 31

Czwartek 16 I

Ul. Gen. Maczka; ul. Grudziądzka 27; Ul. Chopina 5;

Piątek 17 I

Ul. Grudziądzka 30;  ul. Grudziądzka 25

Sobota 18 I

ul. Bydgoska, ul. Elbląska; ul. Kwidzyńska

Poniedziałek 20 I

Ul. Chopina - lewa strona (patrząc od Al. Wojska p)

Wtorek 21 I

Ul. Chopina - prawa strona

Środa 22

Ul. Szymanowskiego 4, Grudziądzka 26, {Andersa 2}

Czwartek 23

Ul. Lotnicza, ul. Pomorska, ul. Kiepury; Szymanowskiego 5

Piątek 24

Ul. Szymanowskiego 6, 7; ul. Ciepła, ul. Łąkowa

Sobota 25 stycznia

ul. Wiosenna; ul. Warszawska

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert Kolęd

W niedzielę 5 stycznia 2014 r. po wieczornej Mszy św. miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu Chóru Lutnia pod dyrekcją p. Bożeny Belcarz. Chórzystom towarzyszył zespół muzyków jazzewych pod kierunkiem Bartosza Krzywdy. Koncert odbył się w ramach XXIII Festiwalu Boże Narodzenie w sztuce. W Koncercie wzięły również udział dzieci z Zespołu Tańca i Pieśni Malbork. Po koncercie Chórzyści spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez Parafię.

Więcej…

Kolęda 7-11 stycznia 2014

Od godz. 16.00

WTOREK 7 STYCZNIA

UL. Wiślana, 17 marca, al. Rodła

ŚRODA 8 STYCZNIA

Ul. Grudziądzka – domki, ul. Piłsudskiego

CZWARTEK 9 STYCZNIA

Ul. Starościńska, ul. Witosa,

PIĄTEK 10 STYCZNIA

Ul. Wołyńska

 

SOBOTA 11 STYCZNIA – od godz. 9.30

Ul. Stare Miasto 1, 2