Uprzejmie informujemy, 
iż uległ zmianie adres e-mail 
Naszej Parafii.

Aktualny to: jan.parafia@gmail.com

REKOLEKCJE ADWENTOWE

 

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach adwentowych, które odbędą się w dniach 20–23 grudnia 2014 r.

20 grudnia- sobota –g. 18.00 - Rozpoczęcie Rekolekcji

NIEDZIELA - 21 grudnia

g. 7.00 .- dorośli

g. 8.30. - dorośli

g. 10.00.- dorośli za Parafian

g. 12.00. - Rodziny i dzieci

18.00, - dorośli i młodzież

PONIEDZIAŁEK - 22 grudnia - DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

g. 6.15 . - RORATY

g. 10.00 - dorośli

g. 16.30. – dzieci

g. 18.00, - dorośli i młodzież

WTOREK - 23 grudnia - dzień spowiedzi ( tylko nasi księża)

g. 6.15. - RORATY

g. 10.00. - dorośli

g. 16.30. - dzieci

g. 18.00,. - dorośli i młodzież – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

poprowadzi - ojciec redemptorysta z Elbląga.

Adwent – czas radosnego oczekiwania

 

Od pierwszej Niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Adwent jest czasem, w którym przygotowujemy się na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także na dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzenia. Aby właściwie przeżyć ten czas łaski i radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem, modlimy się w czasie porannej Mszy świętej, zwanej Roratą. W naszej parafii jest ona odprawiana codziennie (oprócz niedzieli) o godz. 6.15.

Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie modlili się z nami tak rano, aby przyszli i przeżyli tę niezwykłą Mszę świętą, którą celebrujemy jeszcze w mroku nocy przy blasku lampionów. Udział w Roratach pomaga wejść głębiej w radosne przeżycie Adwentu.

Święto Niepodległości

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada o godz. 18.00 w naszym kościele parafialnym ks. Proboszcz Józef Pilich odprawił uroczystą Mszę Święta w intencji Ojczyzny. Dziękowaliśmy w ten sposób Panu Bogu za odzyskaną 96 lat temu niepodległość i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

Po Eucharystii odbył się koncert zatytułowany „O Ziemio Polska” w wykonaniu Chóru LUTNIA pod dyrekcją P. Bożeny Balcerz. W repertuarze oprócz utworów patriotycznych znalazły się także pieśni klasyczne, ludowe i popularne.

Nasi nowi duszpasterze

 

Od 19 sierpnia nasza parafia ma nowego Proboszcza. Został nim ks. Józef Pilich, który wcześniej pełnił posługę w parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu. Uroczyste objęcie urzędu odbyło się 24 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.00, w której uczestniczyli Prowincjał Zgromadzenia Księży Orionistów ks. Antoni Wita oraz Dziekan Dekanatu Malbork I ks. Arkadiusz Śnigier. Na uroczystość przybyło także wielu kapłanów z naszego dekanatu. Po Mszy św. księża i zaproszeni goście spotkali się na plebani, by spożyć obiad.

Posługę w naszej parafii rozpoczęło równocześnie dwóch innych kapłanów: ks. Krzysztof Owczarek i ks. Mieczysław Malinowski. Ks. Krzysztof przyszedł do nas z parafii przy ul. Lindleya w Warszawie i będzie pełnił funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej, czyli Dyrektora i wikariusza. Natomiast ks. Mieczysław prowadził wcześniej Dom dla bezdomnych w Czarnej koło Wołomina, a u nas będzie pomagał Proboszczowi w parafii Zesłania Ducha Świętego na Piaskach.

Pamiętajmy o naszych duszpasterzach w modlitwie i prośmy dla nich o Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne do pełnienia posługi w naszej parafii.

 

Nasi duszpasterze

Męski Pluton Różaca

LIST DO EFEZJAN 6, 10-19

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie.”

Więcej…

Czuwanie Mężczyzn

6 czerwca 2014 r. w kościele św. Jana odbędzie się I Nocne Czuwanie Mężczyzn. modlimy się w intencji rodziny, małżeństw i ojców naszego miasta. Czuwanie odbywa się na bazie formacji Wspólnoty Lew Judy. W tym dniu można dołączyć do Męskiego Plutonu różańcowego.

W programie czuwania m.in.: różaniec, czas na osobistą adorację, Msza św. i konferencja. Czuwanie będzie trwać od 21.00 do 3.00.

Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim

Biskup Jacek Jezierski, 64-letni biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Jan Styrnę, który złożył rezygnację z tego urzędu.

Biskup Jacek Jezierski, mianowany dziś przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim, jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. Lubi poezję, szczególnie twórczość Czesława Miłosza. Dotychczas był biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Ma 64 lata.

[więcej...]

I Malborski turniej o Puchar Proboszczów

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pierwszego Malborskiego turnieju o Puchar Proboszczów.

Więcej…

Rekolekcje Wielkopostne

I Komunia Św. AD 2015

Data: I niedziela maja

Stroje: Obowiązują stroje liturgiczne

Przygotowanie do I Komunii Św. odbywa się w parafii, na katechezie parafialnej.

Uroczyste rozpoczęcie przygotowań – 6 kwietnia o godz. 12.00

Więcej…

Spotkanie Forum Grup Parafialnych Malborka

Dzisiaj o godz. 15.30 odbyło się kolejne spotkanie Forum Grup Parafialnych Malborka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parafii:  MB Nieustającej Pomocy, Miłosierdzia Bożego, św. Urszuli z ks. proboszczem Józefem i ks. Piotrem oraz św. Jana z ks. proboszczem Krzysztofem.

Jednym z efektów prac Forum jest zorganizowana na dzień 26 kwietnia konferencja na temat naprotechnologii  oraz turniej piłkarski (8 V).

Dzień skupienia Akcji Katolickiej – rejon malborski

W sobotę 29 marca w Mątowach w sanktuarium św. Doroty miało miejsce skupienie Akcji Katolickiej rejonu Malborskiego. Skupienie prowadził ks. proboszcz Sławomir Małkowski. W skupieni uczestniczyli też członkowie naszej Akcji Katolickiej.

Czas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Malborskiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przyjmując Parafialny Obraz Nawiedzenia Matki Bożej do swojej rodziny w obecności krewnych, sąsiadów i przyjaciół, czynicie ze swego mieszkania i domu „małą kaplicę”, w której obecny jest Boży Syn Jezus Chrystus wraz ze Swoją Najświętszą Matką Maryją.

Więcej…

Spotkanie prezesów grup parafialnych

W sobotę 22 marca o godz. 16.30 odbyło się spotkanie przewodniczących grup parafialnych na którym omówiono sprawy bieżące oraz program odnowy parafii. Obecni prezesi przedstawili sprawozdanie z działalności swoich grup w parafii.